Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2020

torsdag, 10 juni 2021

Det ble i 2020 innbetalt i overkant av 104 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. På samme tid i 2019 var innbetalt premie på 109 milliarder kroner og i 2018 på 100 milliarder kroner.

Innbetalinger til tjenestepensjonsavtaler for ansatte i privat og kommunal sektor utgjorde 78 prosent av de samlende premieinnbetalingene, og tilsvarer om lag 81 milliarder kroner.