- Vi vil ta kampen om fremtidens pensjoner

fredag, 20 november 2015

I sin tale til LO Stats kartellkonferanse i dag, snakket LO-leder Gerd Kristiansen om pensjon, økende arbeidsledighet og flyktningssituasjonen. – Uansett hva som skjer, skal vi i fagbevegelsen kjempe for rettferdighet og inkludering, og mot diskriminering.