Artikler som begynner med S

Stort fremskritt for pensjonssparing

Stort fremskritt for pensjonssparing

onsdag, 13 september 2017
 • Det blir stadig klarere at den enkelte må spare mer til egen pensjon. En ny og transparent spareordning med skattesymmetri er derfor viktig både for den enkelte og samfunnet.

Silver - hva nå?

Silver - hva nå?

torsdag, 20 april 2017
 • Medlemsmøte i Den norske Forsikringsforening 26. april 2017 kl. 16.15

  Fripoliseselskapet Silver ble som kjent satt under offentlig administrasjon 17. februar. Det er opprettet et administrasjonsstyre som har overtatt styringen av selskapet, og som har som oppgave å ivareta pensjonskundenes interesser og arbeide for at de kommer best mulig ut i forhold til de midler selskapet råder over. Administrasjonsstyret har bestemt at pensjoner som er under utbetaling fra Silver inntil videre skal reduseres med 50 prosent.

  I medlemsmøtet vil leder for administrasjonsstyret, Sven Iver Steen, orientere om administrasjonsstyrets arbeid og den videre prosessen. Videre vil du få møte journalist Arne Thommesen, som blant annet har skrevet en rekke artikler om Silver i Dine Penger, fagsjef Vidar Pedersen, AON, som vil innlede om «Norsk tilpasning til EU-regelverk – enkelte karakteristikker ved norsk pensjonsbransje i et europeisk perspektiv i lys av Silver saken», og Per Klem, som er kunde i Silver.

Sven Iver Steen

torsdag, 02 mars 2017

Stein Lier Hansen

fredag, 20 januar 2017
SSPs forsknings- konferanse 2016: Mobilitet blant 50+ i arbeidsmarkedet – er den et problem?

SSPs forsknings- konferanse 2016: Mobilitet blant 50+ i arbeidsmarkedet – er den et problem?

onsdag, 26 oktober 2016
 • Hovedtema for årets forskningskonferanse er mobilitet blant 50+ i det norske arbeidsmarkedet. OECD påpekte i sin landrapport om Norge i 2013 at mobiliteten blant norske seniorer er for lav, og anbefalte å utvikle strategier som kan gi økt mobilitet for denne aldersgruppen.

Save more or retire later? Retirement planning heterogeneity and perceptions of savings adequacy and income constraints

Save more or retire later? Retirement planning heterogeneity and perceptions of savings adequacy and income constraints

tirsdag, 11 oktober 2016
 • Many individuals do not contribute sufficiently towards their pension savings to support an income level at their planned retirement age that ensures their desired standard of living. There are two main strategies that they can follow to overcome the resulting gap: they can either increase their savings or plan to retire later.

Steinar Fuglevaag

fredag, 30 september 2016
Senter for seniorpolitikk frokostseminar 13.oktober: Best før 60? Eller enda bedre etter…

Senter for seniorpolitikk frokostseminar 13.oktober: Best før 60? Eller enda bedre etter…

torsdag, 22 september 2016
 • I  et spennende pilotprosjekt «Seniorressurser – kompetanse og muligheter», har AS3 og Senter for seniorpolitikk sammen med 16 deltagere fra 5 ulike bedrifter/organisasjoner gjennomført et program for å synliggjøre hvilke personalressurser bedriftene disponerer, og bevisstgjøre den enkelte på hvilken kompetanse og muligheter han/ hun besitter.

Seniorgoder – virker de?

Seniorgoder – virker de?

tirsdag, 23 august 2016
 • Produktivitetskommisjonen la i vår frem sin andre rapport som blant annet hevder at man bør avvikle seniorgoder i norsk arbeidsliv. Påstanden er at de virker ikke etter hensikten og er kostbare for arbeidsgivere. Stemmer dette? Og hva er i så fall alternativet til «seniorgodene»?

  Statens seniorråd og Senter for seniorpolitikk inviterer derfor til et frokostseminar om seniorgoder torsdag 8. september. SSR og SSP ønsker å invitere alle interesserte til å diskutere effekter av seniorgoder og hvilke strategier og tiltak som kan være relevante for dagens seniorpolitikk.

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av norsk fripoliseregelverk

Samfunnsøkonomiske konsekvenser av norsk fripoliseregelverk

mandag, 13 juni 2016
 • For å sikre en helhetlig norsk næringspolitikk for finansnæringen er det viktig at konsekvensene av særnorske reguleringer er tilstrekkelig utredet. På oppdrag for Finans Norge og Finansforbundet har Menon Economics (Menon) utarbeidet to rapporter som utreder et metodisk rammeverk for samfunnsøkonomiske analyser av politikk rettet mot finansmarkedet, og som gjør en samfunnsøkonomisk analyse av gjeldende finansmarkedsregulering i Norge.

Sven Iver Steen

fredag, 15 april 2016
Seniorpolitikk.no: Friske tidligpensjonister – vil de angre på valget?

Seniorpolitikk.no: Friske tidligpensjonister – vil de angre på valget?

torsdag, 14 april 2016
 • Pensjonsreformen har gitt seniorene en helt unik fleksibilitet. Du kan velge når du vil starte uttaket av alderspensjon fra du er 62 til du er 75 år, og du kan fritt kombinere pensjonen med arbeid uten at pensjonen blir redusert.