Artikler som begynner med E

Ellen Bakken

fredag, 13 april 2018

Erik Hernæs

fredag, 23 mars 2018
Endring ett sted medfører endringer ett annet sted. Pensjonsverden er intet unntak…

Endring ett sted medfører endringer ett annet sted. Pensjonsverden er intet unntak…

mandag, 12 mars 2018
  • Alexandra Plahte

    Hva skjer når grunnmuren i pensjonssystemet endres?

Erik Orskaug

fredag, 09 mars 2018

Eystein Gjelsvik

fredag, 15 desember 2017

Elin Halvorsen

fredag, 03 november 2017

Erik Orskaug

fredag, 03 november 2017
Earnings test, non-actuarial adjustments and flexible retirement

Earnings test, non-actuarial adjustments and flexible retirement

fredag, 13 oktober 2017
  • In response to the challenges of population aging, many countries have introduced gradual increases of the statutory eligibility age and shut down pathways to early retirement. There are, however, many incentives left which create early retirement, in particular earnings tests and less than actuarial adjustmaent rates, both of which are still frequent in Europe.

Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

Extending working lives through flexible retirement schemes: Partial retirement

fredag, 19 mai 2017
  • Many EU Member States have implemented reforms to improve the sustainability of their pension systems. However, the impact of discouraging early retirement and increasing the pension age on effective retirement ages is limited, as many people are unable or unmotivated to work until pension age.

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon

mandag, 20 mars 2017
  • Runa Kristiane Sæther

    En arbeidsgruppe har utredet ulike alternativer for tilpasninger i privat tjenestepensjon. Rapporten fra arbeidsgruppen tar for seg ulike alternativer for såkalt egen pensjonskonto, økt mulighet for individuell pensjonssparing og kriterier for rett til pensjonsopptjening. Arbeidsgruppen har bestått av medlemmer fra Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finanstilsynet. Det ble også opprettet en referansegruppe med deltakelse fra partene i arbeidslivet, finansnæringen og Forbrukerrådet.

Eystein Gjelsvik

torsdag, 02 mars 2017

Erling Selvig

torsdag, 02 mars 2017