Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

The Power of Social Pensions
The Power of Social Pensions

06 januar 2017
  • This paper examines the impacts of social pension provision among people of different ages. Utilizing the county-by-county rollout of the New Rural Pension Scheme in rural China, we find that, among the age-eligible people, the scheme provision leads to higher household income (18 percent) and food expenditure (10 percent), lower labor supply (6 percent), and better health (11-14 percent).

Pension Reforms in the EU since the Early 2000’s: Achievements and Challenges Ahead
Pension Reforms in the EU since the Early 2000’s: Achievements and Challenges Ahead

05 januar 2017
  • Most EU Member States have carried out substantial pension reforms over the last decades in order to enhance  fiscal  sustainability,  while  maintaining  adequate  pension  income.  The  intensity  of  pension reforms  has  been  particularly  strong  since  2000.

Pensjonsforum 20. januar: Private tjenestepensjoner - hva nå?
Pensjonsforum 20. januar: Private tjenestepensjoner - hva nå?

05 januar 2017
  • Responsen på utredningen om «Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon»

    I lønnsforhandlinger mellom Norsk Industri og Fellesforbundet lovet statsministeren å «utrede behovet for å gjøre tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor.» I desember la en arbeidsgruppe fra Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finanstilsynet fram utredningen.

Forsikringskonferanse om pensjon og cybercrime
Forsikringskonferanse om pensjon og cybercrime

04 januar 2017
  • Forsikringsforeningen inviterer til den årlige forsikringskonferansen 24. januar 2017 på Hotel Bristol. Et viktig tema er egen pensjonskonto og andre behov for tilpasninger i privat tjenestepensjon. Påmelding og nærmere informasjon hos Forsikringsforeningen.

Do workplace interventions reduce disability rates?
Do workplace interventions reduce disability rates?

03 januar 2017
  • Increasing life expectancy and decreasing fertility have led to a shift in the workforce age structure towards older age groups. Deteriorating health and reduced work capacity are among the challenges to retaining older workers in the labour force.In this article, Tove Midtsundstad and Roy A. Nielsen examine whether workplace interventions to facilitate work among employees with health problems or reduced work capacity affect disability rates among employees aged 50 years and older.

Analyse av seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet
Analyse av seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet

02 januar 2017
  • Rapporten presenterer Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo sin analyse av mobilitet blant seniorer. Hovedbildet er at mobiliteten (dvs. skifte mellom arbeidsgiver) faller med stigende alder og at seniormobiliteten har falt de senere år. Vi finner imidlertid ikke grunnlag for å hevde at mobilitetsnivået er for lavt er eller at det er nødvendig med særskilte tiltak. Mange faktorer har betydning for mobilitetsnivået.

Riktig god jul og et godt nytt år!
Riktig god jul og et godt nytt år!

21 desember 2016
  • Pensjonsforum ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år! Vi gleder oss til å invitere til nye møter med de meste aktuelle problemstillinger på pensjon også 2017!