Skip to main content

Pensjon i Europa

En rekke internasjonale institusjoner, organisasjoner og forskningsmiljøer produserer interessante artikler, rapporter og notater om ulike pensjonstemaer. Nedenfor finner du lenker til noen av disse. I høyremenyen linker til sentrale forskningsinstitutter på pensjon internasjonalt.

OECD

Hovedside om pensjon

EU

Hovedside om pensjon

Norden

Nordisk socialforsikringsportal er laget av trygdemyndighetene i de nordiske landene. Portalen inneholder informasjon om lover og regler knyttet til ulike trygdeytelser som for eksempel pensjon. Her finnes også god oversikt over hvilke myndigheter og kontakter som er aktuelle innenfor de ulike områdene som gjelder trygd og pensjon. For utfyllende informasjon om Sverige og Danmark se her:

Pensjonsforskning og publikasjoner om pensjon fra Sverige

Pensjonsforskning og publikasjoner om pensjon fra Danmark

EIRO

Hovedside

IMF

Publikasjoner om pensjon

ETUC

Dokumenter om pensjon