Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Post-retirement employment: determinants and labor market consequences

Post-retirement employment: determinants and labor market consequences

mandag, 25 september 2017
 • Many studies in the literature on retirement continue to treat retirement as an absorbing state (an individual who is retired will not start working again) and consider work and retirement as mutually exclusive conditions, despite the fact that the post-retirement participation rate has strongly tended upward in the past three decades.

The Effect of Job Mobility on Retirement Timing by Education

The Effect of Job Mobility on Retirement Timing by Education

torsdag, 21 september 2017
 • Job-changing among late-career workers increased steadily from the 1980s through the mid-2000s before declining somewhat in recent years.  This study asks how the rise in job-changing – which seems largely voluntary – affects retirement timing and whether this effect varies by a key measure of socioeconomic status: educational attainment. 

The Mortality Effects of Retirement: Evidence from Social Security Eligibility at Age 62

The Mortality Effects of Retirement: Evidence from Social Security Eligibility at Age 62

onsdag, 20 september 2017
 • This paper examines the link between retirement and health by examining whether mortality changes discontinuously at the Social Security eligibility threshold at age 62.

Do Good Working Conditions Make You Work Longer? Evidence on Retirement Decisions Using Linked Survey and Register Data

Do Good Working Conditions Make You Work Longer? Evidence on Retirement Decisions Using Linked Survey and Register Data

torsdag, 14 september 2017
 • We analyze the potential role of adverse working conditions and management practices in the determination of employees' retirement behavior.

Dangerous Flexibility - Retirement Reforms Reconsidered

Dangerous Flexibility - Retirement Reforms Reconsidered

torsdag, 14 september 2017
 • Flexible retirement is supposed to increase labor supply of older workers without touching the third rail of pension politics, the higly unpopular increase of the retirement age. While this may have intuitive appeal, this paper shows that it might be wishful thinking.

Financial literacy and retirement planning in Canada

Financial literacy and retirement planning in Canada

onsdag, 13 september 2017
 • In this paper, we draw on internationally comparable survey evidence on financial literacy and retirement planning in Canada to investigate how financially literate Canadians are and how financial literacy is linked to retirement planning. We find that 42% of respondents are able to correctly answer three simple questions measuring knowledge of interest compounding, inflation, and risk diversification.

The interaction of pillars in multi-pillar pension systems: A comparison of Canada, Denmark, Netherlands and Sweden

The interaction of pillars in multi-pillar pension systems: A comparison of Canada, Denmark, Netherlands and Sweden

onsdag, 13 september 2017
 • This article addresses the role of pillars and their interaction in the overall system in the countries studied and how this interaction contributes to overall risk sharing. This is analysed through a detailed modelling of theoretical net replacement rates and a comparative analysis of the multi-pillar pension systems in Canada, Denmark, the Netherlands and Sweden.

Stort fremskritt for pensjonssparing

Stort fremskritt for pensjonssparing

onsdag, 13 september 2017
 • Det blir stadig klarere at den enkelte må spare mer til egen pensjon. En ny og transparent spareordning med skattesymmetri er derfor viktig både for den enkelte og samfunnet.

Regeringens tilbagetrækningsudspil: Flere år på arbejdsmarkedet

Regeringens tilbagetrækningsudspil: Flere år på arbejdsmarkedet

tirsdag, 13 juni 2017
 • Det skal være mere attraktivt for seniorer at blive længere på arbejdsmarkedet, og det skal kunne betale sig at spare op til pension. Sådan lyder hovedbudskaberne i det tilbagetrækningsudspil, som regeringen netop har fremlagt.

Pensjonsreformen har gitt mer fleksible uttaksregler

Pensjonsreformen har gitt mer fleksible uttaksregler

tirsdag, 13 juni 2017
 • Fredrik Haugen & Sissel Rødevand

  Etter pensjonsreformen i 2011 kan alle ta ut folketrygd og privat tjenestepensjon allerede fra 62 år. Det går også an å jobbe ved siden av uten å få avkortet pensjonen. Dermed kan årene fra 62 til 67 år bli en «gullalder» for de som får pensjon samtidig som de jobber.