Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Historiske perspektiver på dragkampen om offentlig tjenestepensjon
Historiske perspektiver på dragkampen om offentlig tjenestepensjon

15 juni 2018
 •  

  Harald Espeli

  Sammenbruddet i forhandlingene om tilpasningen av offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen under lønnsforhandlingene i 2009 ble innledningen til en stillingskrig mellom staten og tjenestemannsorganisasjonene.

Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2017
Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2017

15 juni 2018
 • Randi Mørk

  I 2017 ble det totalt innbetalt rundt 93 milliarder kroner for livsforsikrings- og pensjonsprodukter, en økning på en prosent sammenlignet med året før.

Pensjonsforum 8. juni: Evaluering av pensjonsreformen – politikken, pensjonene og fordelingsvirkningene

24 mai 2018
 • Forskningsrådets program som har evaluert pensjonsreformen avsluttes i disse dager. På dette siste seminaret før sommeren møter du noen av bidragsyterne til denne evalueringen. I Pensjonsforum har vi ved flere anledninger tatt opp endringer i arbeidsmarkedsatferd. I dette seminaret ser vi nærmere på de politiske og pensjonsmessige virkningene av den samlede pensjonsreformen, der Folketrygden, AFP og tjenestepensjoner er lagt om.

Pension reform: Disentangling the impact on Retirement behavior and Private Savings
Pension reform: Disentangling the impact on Retirement behavior and Private Savings

22 mai 2018
 • In January 2006 a pension reform was implemented in the Netherlands that substantially reduced the pension wealth of workers born in 1950 or later. At the same time a tax facilitated savings plan was introduced that substantially reduced saving costs to all workers.

Rapport om Silver fra Forbrukerrådet
Rapport om Silver fra Forbrukerrådet

16 mai 2018
 • Silver ble i 2017 det første livselskapet i Norge som er satt under offentlig administrasjon. Ledelse og aksjonærer har fremstilt saken som et statlig overgrep. En rapport fra Forbrukerrådet viser at det er mer presist å beskrive inngrepet som en statlig frigjøringsaksjon av pensjonsmidler.

Gender inequalities in employment and pensions
Gender inequalities in employment and pensions

ETK Conference 2018 i Finland 18. mai 10 april 2018
 • Despite recent efforts to equalize the treatment of men and women in the pension system design in many countries, the gender gap in pensions persists. This gap contributes to old-age income inequality in Europe and beyond.

Pension knowledge, impact of economic incentives and retirement intentions
Pension knowledge, impact of economic incentives and retirement intentions

10 april 2018
 • The economic incentives to postpone retirement may impact when people plan to retire on an earnings-related pension only if people are familiar with the incentives.

Retirement intentions and actual retirement age: impacts of gender, employment sector and changed life circumstances
Retirement intentions and actual retirement age: impacts of gender, employment sector and changed life circumstances

10 april 2018
 • This study focuses on the determinants of employees’ retirement intentions and actual retirement age.

Pensjonsforum 13. april: Fripoliseproblemet i det norske pensjonssystemet

23 mars 2018
 • Fripolisene fra de tradisjonelle ytelsespensjonene er i dag den viktigste delen av det private tjenestepensjonssystemet i Norge. Fripolisene er i sterk vekst og avkastningen på fripolisekapitalen vil ha stor betydning for pensjonsutbetalingene til mer enn 700 000 personer.

Pensjonsforum 23. mars: Eldre og mobilitet

14 mars 2018
 • Et argument som stadig fremmes i pensjonsdebatten som en viktig begrunnelse for å endre pensjonsordningene, er pensjonsordningenes mobilitetshemmende effekter. Særlig er dette framme i debatten om de offentlige tjenestepensjonsordningene og AFP-ordningen.