Bør nedre pensjonsalder økes til 63 år?

tirsdag, 21 mai 2019

– Det er helt åpenbart at om vi hadde økt den nedre aldersgrensen for alderspensjon fra 62 til 63 år, ville mange flere jobbet lenger, sier Ole Christian Lien, seksjonssjef i NAV.

For hvert år norske arbeidstakere jobber lenger, vil det bli utført nesten 70 000 flere årsverk.

Den samfunnsøkonomiske gevinsten av at nordmenn jobber ett år lenger kan være så høy som 40 milliarder kroner, viser en beregning gjort av selskapet Ny Analyse. Skatteinntektene kan øke et sted mellom 7 og 9 milliarder kroner hvert år.