Egen pensjonskonto – en god nyhet for ansatte med innskuddspensjon

torsdag, 10 desember 2020

Egen pensjonskonto innføres fra 1. januar 2021. Dette innebærer at alle ansatte i bedrifter med innskuddspensjon automatisk får samlet pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold på sin «egen pensjonskonto» i bedriftens innskuddspensjonsordning.

Egen pensjonskonto innebærer at pensjonskapitalbevis automatisk samles i innskuddspensjonsordningen som en ansatt har hos nåværende arbeidsgiver, og at pensjonskapitalen forvaltes av arbeidsgivers pensjonsleverandør.

Hensikten med å samle pensjonskapitalen på én konto er å gi kundene bedre oversikt over pensjonssparingen, og ikke minst å redusere den ansattes kostnader til forvaltning og administrasjon. Det har vært svært få som har benyttet adgangen til å slå sammen og flytte pensjonskapitalbevis for å få lavere priser for administrasjon. For å legge til rette for at flere får mer effektiv forvaltning av pensjonsmidlene sine, har lovgiver besluttet at pensjonskapitalbevis overføres automatisk, det vil si etter et passivt samtykke. Den ansatte kan reservere seg mot samling eller velge en pensjonsleverandør selv.