Egen pensjonskonto: Stor interesse for selvvalgte leverandører på Finansportalen

torsdag, 11 mars 2021

Finansportalen (www.finansportalen.no) ble lansert i 2008 og er en tjeneste fra Forbrukerrådet. Finansportalen skal gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg i markedet for finansielle tjenester. Portalen består av digitale verktøy som hjelper forbrukerne til å sammenlikne bank-, pensjons-, forsikrings- og investeringsprodukter.

Både banker og forsikringsselskaper har innrapporteringsplikt til Finansportalen, med hjemmel i prisopplysningsforskriften og forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften).
I denne artikkelen gis en beskrivelse av hvordan tjenesten fungerer når forbrukeren skal ta informerte valg knyttet til egen pensjonskonto.