Folk forstår ikke pensjonssystemet

tirsdag, 09 desember 2014

Få i Norge forstår noe særlig av alderspensjonen sin. Og ikke spesielt mange anstrenger seg heller for å gjøre det, før de nærmer seg pensjonsalderen.