Pensjonsforum 28. august: 62-67-70-72-75 - Aldersgrenser og tjenestepensjon

torsdag, 27 august 2015

Møtet 28.august vil se på de nye aldersgrensene og tjenestepensjon – trykk på overskriften for å se programmet for dette møtet.

62-67-70-72-75 - Aldersgrenser og tjenestepensjon

De nye aldersgrensene reiser en rekke spørsmål om bedrifter og virksomheters tilpasninger av sine tjenestepensjoner. Blant annet er systemet for bedriftsinterne aldersgrenser endret og er satt til 70 år. Den regulære aldersgrensen derimot er hevet til 72, men pensjonsopptjeningen i folketrygden fortsetter til 75. Og, hva vil skje med tjenestepensjonsordningene etter 70 eller 72?

På dette møtet vil aldergrenser og tjenestepensjoner i hele sine bredde være tema. Advokat Erik Råd Herlovsen er en av de fremste ekspertene på aldersgrenseproblematikk i Norge og han vil i sitt innlegg diskutere det nye regelverket og de problemstillinger som oppstår både for arbeidstakere og arbeidsgivere knyttet til de ulike skilleveiene i regelverket.

Bjørn Atle Haugen (DNB Livsforsikring) vil som representant for næringen diskutere de løsninger og anbefalinger de gir bedrifter og virksomheter i deres konkrete tilpasninger av tjenestepensjonene. Disse to første innleggene følges opp med innlegg fra arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden ved hhv Parat (YS) og NHO.

Dette er et seminar alle med pensjonsinteresse må få med seg for å kunne svar på alle de spørsmål som vil komme om denne problematikken de neste årene!

Invitasjon er sendt ut.
 
Tid: Fredag 28. august- 0900 – ca. 1200
 
Sted: Fafo, auditoriet i Borggata 2b

Program:
09:00 - 09:10 Introduksjon v/Jon Hippe, Fafo , møteleder

09:10 - 09:55 «Aldersgrenser, tjenestepensjon og arbeidsgivers mulige tilpasninger», Advokat Erik Råd Herlofsen, Advokatfirmaet Ræder

09:55 – 10.15 Pause med enkel servering (20 min)

10:15 – 10:45 «Nye aldersgrenser – leverandørens løsninger og anbefalinger», Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring

10.45 – 11:15 «Nye utfordringer og arbeidstakernes utfordringer», Andreas Grunde Rabben Moen, Advokat i Parat – YS

11.15 – 11-45. «Arbeidsgiver perspektiver på tilpasning av tjenestepensjoner ved ulike aldergrenser», Kristin Diserud Mildal, NHO

11.45- 12.00 Spørsmål