Rettelse: Møter i Pensjonsforum 9. og 30. september - hold av datoer

mandag, 15 august 2016

Vi starter opp høsten i Pensjonsforum med møter 9. og 30.september - tematikken i første møte vil være pensjonskasser, kapitalkrav og samfunnsøkonomiske virkninger. Det andre møte vil omhandle NOU 2016:12 Idell opprydding Statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pesjonskostander. Hold av datoene allerede nå - invtasjoner kommer.