NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse

mandag, 14 oktober 2019

NHOs Pensjons- og forsikringskonferanse holdes i år den 13. november i Næringslivets Hus i Oslo.

Temaene for årets konferanse er: Pensjonskonto 360°, ny organisering av naturskadeordningen, garanterte pensjonsprodukter, og hvordan tenke om yrkesaktiv alder fremover.