Pensjonsforum webinar 19, februar: Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet

tirsdag, 09 februar 2021

Foredragsholder Ragni Hege Kitterød, forsker I ved Institutt for samfunnsforskning: Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse?

Hun har, sammen med kollegaer ved ISF og OsloMet, sett på nordmenns holdninger til ulike omfordelingsmekanismer i alderspensjonssystemet - med vekt på kjønnsforskjellene. Tradisjonelt har kvinner vært mer positive enn menn til en generøs og omfordelende velferdsstat. Gjelder det også på pensjonsområdet?

9.00 Kort Introduksjon. Tove Midtsundstad, Fafo
9.05 Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse? Ragni Hege Kitterød, Institutt for samfunnsforskning
9.40 Spørsmål og kommentarer
10.00 Slutt

Invitasjon er sendt Pensjonsforums medlemmer