Pensjonsforum 8. november 2019: Alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd

onsdag, 16 oktober 2019

Pensjonsforum inviterer medlemsorganisasjonene til seminar 8. november hvor høringsnotatet - Alderspensjon til tidligere mottakere av uførepensjon - presenteres, kommenteres og debatteres. I tillegg får vi presentert statistikk om uføres inntekt som pensjonister.

Invitasjon sendes til Pensjonsforums medlemmer.

Møtested: Fafo (annekset), Borggt. 2b

Program
08.30 - 09.00 Kaffe og pensjonsprat for de som ønsker det
09.00 - 09.05 Kort introduksjon
09.05 - 09.40 Alderspensjon til uførepensjonister v/Dag Holen, Arbeids- og sosialdepartementet
09.40 - 10.00 Uføres inntekt som pensjonister v/Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
10.00 - 10.25 Pause med mat og drikke
10.25 - 11.00 Kommentarer til høringsnotatet v/ Axel W. Pedersen (ISF)
11.00 - 11.30 Spørsmål og debatt