Pensjonskonferansen 4. desember 2019

tirsdag, 05 november 2019

Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 4. desember. På konferansen setter vi søkelys på egen pensjonskonto og bærekraft. Vi tar også opp offentlig-privat samarbeid om digitalisering på pensjonsområdet. Finansminister Siv Jensen er konferansens hovedtaler.

Program

09:00-09:05 Velkommen. Inge Jan Henjesand, rektor Handelshøyskolen BI
09:05-09:25 Bærekraft og aktuelle pensjonssaker. Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge
09:25-09:45 Bærekraft og økonomisk utvikling i et globalt perspektiv. Hilde C. Bjørnland, professor Handelshøyskolen BI
09:45-10:05 Kan pensjonssparingen bidra til en bedre verden? Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer KLP
10:05-10:25 Hvordan gjøre noe godt for klima og unngå grønnvasking og tom markedsføring? Espen Henriksen, førsteamanuensis Handelshøyskolen BI
10:25-10:45 Pause
10:45-11:00 Klimarisiko og bærekraftige investeringer. Janicke Scheele, leder bærekraftige investeringer, DNB
11:00-11:30 Egen pensjonskonto. Finansminister Siv Jensen
11:30-11:50 Hvordan vil egen pensjonskonto påvirke framtidens private tjenestepensjonsmarked? Torstein Ingebretsen, adm. direktør Gjensidige Pensjonsforsikring
11:50-12:10 Egen pensjonskonto driver nye krav til digitale løsninger. Geir Holmgren, konserndirektør Storebrand
12:10-12:30 Samtale om egen pensjonskonto. Geir Holmgren, konserndirektør Storebrand, Torstein Ingebretsen, adm. direktør Gjensidige Pensjonsforsikring
12:30-13:00 Lunsj.