Trender i livsforsikrings- og pensjonsmarkedet i Norge 2019

tirsdag, 23 juni 2020

Det ble i 2019 innbetalt i overkant av 109 milliarder kroner til livsforsikrings- og pensjonsprodukter hos medlemmene i Finans Norge. På samme tid i 2018 var innbetalt premie på 100 milliarder kroner og i 2017 på 93 milliarder kroner.

Innbetalinger til tjenestepensjonsavtaler for ansatte i privat og kommunal sektor utgjorde 79 prosent av de samlende premieinnbetalingene, og tilsvarer om lag 87 milliarder kroner.