Trygdeoppgjøret 2020

fredag, 04 september 2020

Regjeringen Solberg tviholder på en måte å regulere pensjonene på som i praksis frarøver alderspensjonistene for milliarder stikk i strid med Stortingets intensjon. Alderspensjonistene vil tape 1,1mrd. kroner i årets trygdeoppgjør.

I regjeringen Solbergs tid fra 2014-2020 vil pensjonistenes samlede tap være 8½mrd. kroner, det er mer enn regjeringen har kuttet i formuesskatten. For hver pensjonist er tapene i alderspensjon siden regjeringen tok over i gjennomsnitt over 9000 kroner.

Tapene skyldes måten det underreguleres på, ikke at det underreguleres. Stortinget har hele tiden ment at pensjonene skal underreguleres slik at pensjonistene får halvparten av den realinntektsveksten som lønnstakerne har. Dagens underregulering, som gjennomføres slik at pensjonene først reguleres opp med lønnsveksten og deretter reduseres med 0,75 prosent, forutsetter at reallønnsveksten over tid er 1,5 pst.