Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor

torsdag, 10 juni 2021

Som en del av tariffoppgjøret i 2018 ble Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO) enige om å gjennomføre en utredning av en reformert ordning for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor.

Utredningen ble lagt fram i mai, og viser at det er mulig å legge om til en modell med egenskaper som beskrevet i protokollen fra oppgjøret, men det er fortsatt uavklart hvordan finansieringen skal løses. Partene står langt fra hverandre når det gjelder økonomi og fordeling av ansvar for framtidig bærekraft, og staten har presisert at de ikke vil øke sitt bidrag.