Skip to main content

Pensjonsforum 29. september

Denne gangen tok vi for oss særalderspensjonene og særaldersgrensene, både rapporten fra arbeidsgruppen som har vurdert det framtidige behovet for særaldersgrenser og de nye pensjonsreglene for yrkesgrupper som har særaldersgrenser.

13. oktober 2023

Program
09.00 Kort Introduksjon. Tove Midtsundstad, Fafo
09.05 De nye regler for særalderspensjon v/Silje Aslaksen, AID
09.30 Behovet for særaldersgrenser v/Hilde Olsen, sekretariatsleder for arbeidsgruppen
09.55 Mat og mingling
10.15 Kommentarer ved Finn Olav Haga, LO Stat; Erik Orskaug, Unio; Stein Gjerding, Spekter og Torfinn Thommasen, KS
11.00 Slutt

Foredragene finner du her