Skip to main content

Pensjonsforum 9. mars: Hva må du vite om ny offentlig tjenestepensjon?

3. mars ble det inngått avtale om ny offentlig tjenestepensjon. På mange måter sluttfører avtalen pensjonsreformen, og er historisk.

05. mars 2018

Selve avtalen er imidlertid omfattende, teknisk komplisert og dekker en rekke områder: Hvem skal fortsette i dagens ordning, hvem skal over i ny tjenestepensjon? Hvordan skal ny tjenestepensjon utformes og hva med tidligere rettigheter? Hva skjer med dagens AFP og hvordan blir en ny AFP i offentlig sektor?

På dette seminaret gir vi et grundig innblikk i de ulike elementene, og detaljene i avtalen om ny pensjonsløsning.  

Vi har fått innledere som selv var sentrale i arbeidet med nye offentlig tjenestepensjon. Du møter innledere fra LO – Ragnar Bøe Elgsaas, UNIO – Erik Orskaug, og Fagforbundet – Steinar Fuglevaag.  I tillegg kommer Silje Aslaksen og innleder fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Invitasjon er sendt til Pensjonsforums medlemmer. 

Program

Velkommen Jon M. Hippe

Ny offentlig tjenestepensjon – prosessen og resultatet. - Silje Aslaksen, Arbeids- og sosialdepartementet

Offentlig tjenestepensjon sett fra LO – Ragnar Bøe Elgsaas.

Pause

Offentlig tjenestepensjon sett fra UNIO – Erik Orskaug.

Offentlig tjenestepensjon sett fra Fagforbundet – Steinar Fuglevaag.

Kommentarer og spørsmål

12.00 Slutt