Skip to main content

Særaldersgrenser før og nå – og en vurdering av det framtidige behovet

Arbeidsgruppen som har vurdert det framtidige behovet for særaldersgrenser har levert sin rapport til arbeids- og inkluderingsministeren.

21. juni 2023

Arbeidsgruppen har i sin rapport blant annet redegjort for begrunnelsen for særaldersgrensene og gitt en beskrivelse av den historiske bakgrunnen for aldersgrensene og utviklingen som har funnet sted over tidens løp. Videre har gruppen kartlagt dagens omfang av særaldersgrenser, uttaks- og avgangsmønstre og omfang av personer som kombinerer uttak av særalderspensjon med videre arbeid.

Arbeidsgruppen har også samlet inn kunnskap om trender i helse og funksjonsnivå, arbeidsmiljøbelastninger og tiltak som kan legge til rette for forlenget yrkeskarriere. Som en del av dette er det også sett hen til hva som er gjort i andre nordiske land på dette området. Basert på et bredt spekteret av informasjon og kunnskap, har arbeidsgruppen vurdert det framtidige behovet for særaldersgrenser.