Flere 62-åringer tar ut pensjon, små kostnader for pensjonssystemet

tirsdag, 30 mai 2017

Etter pensjonsreformen har mange flere 62-åringer tatt ut pensjon. Forskning viser en sammenheng mellom forventet levealder og hvor tidlig man velger å ta ut pensjon. Tidlig pensjon har imidlertid beskjedne økonomiske konsekvenser for pensjonssystemet.

Pensjonsreformen som ble innført i 2011, åpnet for mulighet til å ta ut pensjon når som helst mellom 62 og 75 år. Etter det har det vært en kraftig økning i antall 62-åringer som mottar alderspensjon. Christian N. Brinch fra BI, Ola L. Vestad fra SSB og University of Chicago og Dennis Fredriksen fra SSB har forsket på konsekvensene av dette. Funnene presenteres i studien «Life Expectancy and Claiming Behavior in a Flexible Pension System».