Skip to main content

Pensjonsrettighetene er 4 ganger større enn BNP

Pensjonsrettighetene som andel av BNP har vært uendret siden 2019. Ved utgangen av 2021 ble nåverdien av norske husholdningers opptjente pensjonsrettigheter beregnet til om lag 13 200 milliarder kroner.

04. april 2024

Tallet er hentet fra «Table 29 - Accrued-to-date pension entitlements in social insurance». Tabellen inneholder data for norske pensjonsordninger for årene 2015 til 2021.  Pensjonsstatistikk for EU og EØS-land ble frigitt av Eurostat den 16. februar 2024 og er tilgjengelig på Eurostats hjemmeside. Målet er å synliggjøre verdien av pensjonsforpliktelsene i alle europeiske land og øke sammenlignbarheten mellom landene i EU/EØS-området.