Skip to main content

Pensjonsforum 26. april 2024 - Nordiske erfaringer med nye aldersgrenser

Partiene på Stortinget har blitt enig om å justere både aldersgrensene og ytelsene i folketrygden. Sverige og Danmark foretok lignende endringer i sine pensjonssystemer allerede for noen år siden. Det var derfor interessant å høre mer om effekten av og erfaring med disse endringene i våre naboland på seminaret den 26. april.

Foredragsfoilene er nå lagt ut på våre nettsider.

12. april 2024

Øystein M. Hernæs ved Frischsenteret har sett på virkningen av hevingen av nedre aldersgrense i Sverige fra 61 til 62 år, og presenterer resultatene for oss. Fra Danmark kommer pensjonsforsker og tidligere EU-byråkrat Fritz von Nordheim Nielsen og forteller om erfaringene med økningen av den danske pensjonsalderen.

Program

09.00: Kort Introduksjon. Tove Midtsundstad, Fafo

09.05: Virkninger av økt aldersgrense for uttak av pensjon i Sverige, Øystein Marianssønn Hernæs, Frischsenteret

09.35: Spørsmål

09.45: Mat og mingling

10.05: Tilbagetrækningsmønstre under forandring. Danske erfaringer med at øge seniorers tilbagetrækningsalder og beskæftigelse, Fritz von Nordheim Nielsen

10.50: Spørsmål og kommentarer. Axel West Pedersen, OsloMet

11.00: Slutt

Deltakelse på Pensjonsforums seminarer og webinarer er forbeholdt ansatte i bedriftene og organisasjonene som er betalende medlemmer.