Forsikringskonferanse 26. januar

torsdag, 17 desember 2015

Den norske Forsikringsforening arrangerer 26. januar sin årlige forsikringskonferanse i Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17.

Det er to hovedtema for årets konferanse.
•    Ny offentlig tjenestepensjon
•    Styrt fra EU eller stort rom for særnorsk regulering i forsikring?

Nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor ligger an til å bli et sentralt tema i vårens lønnsoppgjør. Arbeids- og sosialdepartementet skal 18. desember legge fram en rapport om hvilke endringer departementet ser for seg. På konferansen vil flere av de mest sentrale aktørene i de kommende forhandlingene gi deg innblikk i hvilke endringer det ligger an til å bli i de offentlige tjenestepensjonsordningene. Det blir informasjon om status i det pågående arbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, og den videre prosessen etter at departementet har lagt fram sin rapport. I tillegg vil det bli satt fokus på konkurransesituasjonen i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet og hva som eventuelt kreves av en ny ordning for at det skal bli attraktivt for flere selskaper å tilby offentlig tjenestepensjon.