Hva skal til for at flere vil jobbe lenger?

onsdag, 29 mai 2019

Senter for seniorpolitikk har gått igjennom 16 ulike forskningsrapporter, analyser og utredninger som alle omhandler hva som skal til for at flere vil jobbe lenger. Konklusjonen er at det er flere faktorer i samspill som påvirker arbeids- og pensjoneringsadferden vår.

Notatet oppsummerer kort hva som skal til for å øke sysselsettingen blant eldre i Norge, og hva slags handlingsrom politikere, ledere, tillitsvalgte og seniorene egentlig har. Andre faktorer enn de økonomiske, har stor betydning for hvilke pensjoneringsvalg folk gjør i livene sine.