NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2017

fredag, 29 september 2017

Det er mange spennende pensjonsprosesser på gang denne høsten, blant annet arbeidet med pensjonskonto og ny IPS-ordning. Disse og flere andre aktuelle temaer blir belyst under årets pensjons- og forsikringskonferanse.

Årets pensjons- og forsikringskonferanse finner sted på Sundvolden Hotel 21.-22. november.

NHOs pensjons- og forsikringskonferanse er en årlig konferanse og blant NHOs mest etablerte arrangementer. I år holdes konferansen for 53. gang.

I tillegg til å være en arena for faglig påfyll er konferansen også en viktig møteplass for alle med interesse for pensjon og forsikring, på tvers av ulike bransjer. Konferansen er åpen for alle.