Ny offentlig tjenestepensjon– en vei ut av pensjonsjungelen?

onsdag, 02 oktober 2019

Våren 2019 vedtok Stortinget den største endringen i offentlig tjenestepensjon noensinne. De nye pensjonsreglene innføres fra 1.januar 2020, og bygger på avtalen som ble inngått mellom Regjeringen og partene i arbeidslivet mars 2018. Flere ser denne endringen som den siste etappen i reformeringen av det norske pensjonssystemet.

Denne artikkelen ser nærmere på om ny offentlig tjenestepensjon vil bidra til at pensjonssystemet blir enklere å forstå.

Bakgrunn

Fra 2020 vil alderspensjon i folketrygden (NAV), privat tjenestepensjon og offentlig tjenestepensjon være endret gjennom det som omtales som pensjonsreformen. Reformen er et resultat av et langvarig arbeid som startet allerede i 2001 da regjeringen Stoltenberg 1 oppnevnte Pensjonskommisjonen. Sentrale mål for reformen er blant annet gode insentiver til å stå i arbeid, bedre mobilitet i arbeidsmarkedet samt et enkelt og forutsigbart pensjonssystem.