Pensjon for alle – konferanse 27. mars

onsdag, 08 mars 2017

Pensjon er utrolig viktig – og de grunnleggende prinsippene om pensjon kan alle forstå. Forsvar offentlig pensjon og Rettferdig pensjon – gjenreis AFP arrangerer felles konferanse, den er rettet mot deg som er under 45 år som vil forstå hva som skjer med den nye folketrygden etter pensjonsreformen. Har det blitt en pensjon for friske, høytlønte menn, mens vi andre må klare oss som best vi kan?

 
Blant innlederne er Ebba Wergeland, arbeidsmedisiner, Åsne Skjelbred Refsdal, tillitsvalgt i NTL, Jorunn Folkvord, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Magnus Marsdal, Manifest, Maren Marie Wilhelmsen, Industri Energi Ung, Christina Beck Jørgensen, Fagforbundet Ung og Sahar Azari, NTL Ung.