Pensjonsforum 3. november: Individuell pensjonssparing

torsdag, 19 oktober 2017

IPS, andre spareformer og boligkapital for å tilpasse seg inntektsbortfall i alderdommen. Mekanismer for bred inntektssikring i alderdommen eller økte sosiale ulikheter?

På dette seminaret setter vi søkelys på sparing og tilpasning til pensjonsalderen som foregår utover folketrygden og tjenestepensjoner.

Nye regler for IPS har økt interessen for individuell sparing og hvordan dette sparemarkedet vil utvikle seg? I Norge er det også økende interesse for oppbygging av formue blant annet i form av boligkapital og den betydning den kan ha for inntektssikring i alderdommen. Forskningsrådet har også satt i gang analyser av disse spørsmålene.

På seminaret møter dere forsker Elin Halvorsen fra SSB som gir oss tall og perspektiver på disse spørsmålene. Sjefsøkonom Erik Orskaug fra Unio og spesialrådgiver Anders Kvam fra Tekna ser individuell sparing i et arbeidstakerperspektiv. Fra næringen kommer adm. dir. i Nordea Liv, Randi Marjamaa. De vil alle diskutere den rollen individuell sparing kan og bør ha i fremtidens pensjonssystem, men fra ulikt ståsted

Invitasjon er sendt Pensjonsforums medlemmer


Program:
09.00-09.05 Velkommen Jon M. Hippe
09.05-09.45 Andre veier til pensjonssparing – bolig, arv og individuell pensjonssparing (IPS). Elin Halvorsen SSB. Lysark
09.45 - 10.15 Randi Marjamaa, Nordea. Individuell pensjonssparing og annen individuell sparing – viktigere for fremtidens pensjonssparing?  Lysark
10.15 – 10.30 Pause
10.30-11.00 IPS og individuell pensjonssparing – løsning eller problem i pensjonspolitikken? Erik Orskaug, Unio Lysark
11.00-11.30 IPS og individuell pensjonssparing.  Anders Kvam, Tekna Lysark
11.30-12.00 Kommentarer og spørsmål
12.00 Slutt