Pensjonskonferansen 2020

onsdag, 04 november 2020

Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 3. desember. På konferansen setter vi søkelys på egen pensjonskonto og bærekraft.

Du kan i år enten følge konferansen digitalt eller fysisk på Handelshøyskolen BIs lokaler i Nydalen.

Program

09.00 – 09.05 Velkommen!
           v/Inge Jan Henjesand, president Handelshøyskolen BI
09.05 – 09.25 Bærekraft og aktuelle pensjonssaker
          v/Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge
09.25 – 09.45 Bærekraftig samfunns- og næringsliv
          v/Kristin Halvorsen, direktør CICERO
09.45 – 10.05 EUs handlingsplan for bærekraftig finans
          v/Inger-Johanne Rygh, finansråd EU-delegasjonen i Brüssel
10.05 – 10.25 Bærekraftige investeringer fra kapitaleiers perspektiv
          v/Espen Henriksen, førsteamanuensis Handelshøyskolen BI
10.25 – 10.45 Pause
10.45 - 11.05 Hvordan komme i gang med rapportering på bærekraftrisiko?
          v/Marcus Bruns, nordisk bærekraftsjef i Storebrand
11.05 - 11.25 Egen pensjonskonto – infrastruktur og informasjon
          v/Geir Holmgren, konserndirektør bedriftsmarked i Storebrand,
          styreleder Norsk Pensjon og leder av styringsgruppe
11.25 – 11.35 Forventninger til markedet for egen pensjonskonto
          v/Jørn Gisvold, adm. direktør Söderberg & Partners
11.35 – 12.15 Innlegg og samtale om selskapenes planer for egen pensjonskonto.
Medvirkende:
• Torstein Ingebretsen, adm. direktør Gjensidige Pensjonsforsikring
• Wenche Seljeseth, adm direktør SpareBank1 Forsikring
• Bjørn Atle Haugen, leder risikostyring DNB Livsforsikring
• Vibeke Siljan-Krohn, viseadm. Direktør Nordea Liv
• Steinar Nielsen, adm. direktør Danica

12.15 - Konferansen avsluttes.