Tidlig pensjonering: Kan være bra for helsen

tirsdag, 30 september 2014

Tidligpensjonering kan være bra for helsen. Det viser en fersk svensk forskningsstudie som sammenligner helsen til yrkesoffiserer med ulik avgangsalder.

 

I 1992 tok det svenske forsvaret i en beslutning som innebar at offiserer ble tilbudt mulighet for å gå av med tidligpensjon ved 55 års alder, i stedet for ved 60 år. Forskerne bak studien har sett på helseeffektene ved å gå av tidlig, og sammenlignet med andre jevnaldrende offiserer og statsansatte menn fra samme årsklasse. Den siste gruppen hadde en pensjonsalder på 65 år.

Årsaken til tidligpensjoneringen var en omfattende nedbemanning av antall ansatte i det svenske forsvaret i årene 1992-1994, der offiserer ble tilbudt full pensjon fem år tidligere enn planlagt. Studien omfatter kun menn, fordi det på dette tidspunktet ikke var noen kvinnelige offiserer i det svenske forsvaret. Gruppen som er studert, er dem som ble tilbudt tidligpensjonering, ikke bare dem som takket ja. Forskerne mener det finnes grunner for å anta at de som takket nei til tilbudet om tidligpensjonering, hadde bedre helse enn dem som aksepterte tilbudet. Helsen er målt i antall dager på sykehus og antall dødsfall i de ulike gruppene.