Trygdedrøftingene 2021

tirsdag, 25 mai 2021

Trygdedrøftingene 2021 markerer slutten på et reguleringsregime som har gitt pensjonistene usedvanlig dårlig uttelling i mange år. Regjeringen Solbergs hardnakkede motstand mot å endre måten det skal underreguleres på ble i forkant av årets trygdeoppgjør nedkjempet av Stortinget.

Heretter skal løpende pensjoner reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Det vil sikre pensjonistene halvparten av den realinntektsveksten som arbeidstakerne har. Stortinget sikrer på den måten at Stortingets opprinnelige intensjon med underreguleringen ivaretas fra 2021.
Det andre viktige spørsmålet i årets trygdedrøftinger var håndteringen av det store avviket mellom anslaget på lønnsveksten i 2020 i fjorårets trygdeoppgjør og hva lønnsveksten faktisk ble. Dette avviket var på hele 1,4 prosentpoeng.