Velkommen til Pensjonsforum våren 2021

mandag, 21 desember 2020

Etter en litt lengre koronapause starter Pensjonsforum opp igjen for fullt i januar 2021. Hver måned fram til sommeren vil vi arrangere en times webinar mellom 9.00 og 10.00. Som vanlig presenteres nye tall om pensjon, uttak og avgang, ferske forskningsfunn, og aktuelle saker fra pensjonsområdet.

Først ute i vår webinar-rekke er professor Axel West Pedersen ved OsloMet. Han vil snakke om minstesikringsordningene i pensjonssystemene. I februar får vi besøk av seniorforsker Ragni-Hege Kitterød fra ISF. Hun forteller hva det norske folk mener om de ulike omfordelingsordningene i pensjonssystemet. Og i mars kommer Ole Christian Lien fra NAV og gir oss de nyeste oppdaterte tallene om uttak av pensjon og avgang fra arbeidslivet.

 Program

22. januar - Minstesikringen for alderspensjonister i Danmark, Sverige og Norge v/ Axel W. Pedersen, OsloMet/Nova
19. februar - Kjønnsgap i holdninger til pensjonssystemet – verdikamp eller økonomisk egeninteresse?
v/ Ragni-Hege Kitterød, Institutt for samfunnsforskning
19. mars - Variasjoner i uttak og avgang – og effekter av pandemien v/Ole Christian Lien, NAV

Invitasjon med påmelding til webinarene i januar, februar og mars sendes ut to uker i forveien.

Senere på våren håper vi å få redegjørelse for og kommentarer til utredningen om ‘Pensjon fra første krone’, kommentarer til samordningsspørsmålet og regulering av løpende pensjoner, og i juni kan det være interessant å få vite mer om hvordan det går med endringene i innskuddspensjonsloven og egen pensjonskonto mm.

Så en liten julegave: Da det bare ble arrangerte ett seminar i 2020 har forumets styringsgruppe bestemt at det ikke betales medlemsavgift i 2021.

God jul – og velkommen til spennende webinarer i 2021!

Med vennlig hilsen

Pensjonsforums styringsgruppe
v/ Tove Midtsundstad, Fafo