Skip to main content

Et arbeidsliv under omstilling – er det plass for seniorene?

Forskningskonferansen 2021 - Senter for seniorpolitikk

29. oktober kommer Norsk seniorpolitisk barometer med årets tall for hvordan det står til i arbeidslivet. I år er det lederne som svarer om sine erfaringer og holdninger. I tillegg presenteres ferske forskningsresultater om hvordan norske virksomheter håndterer seniorene i ulike omstillingssituasjoner, og hvilke strategier og tiltak som vurderes ved behov for nedbemanning, rekruttering og kompetanseendring.

18. oktober 2021

Program

09:30    Registrering – kaffe/te og frukt 
10:00    Velkommen til forskningskonferansen 2021 v/Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk 
10:10    Norsk seniorpolitisk barometer 2021

Lansering av årets resultater v/Jørn Ljunggren, Ipsos
Forskerblikk på resultatene v/Per Erik Solem, NOVA, OsloMet     

11:00    Pause 
11:15    Et arbeidsliv under omstilling – er det plass for seniorene?

Hvordan håndterer norske virksomheter seniorene i ulike omstillingssituasjoner, og hvilke strategier og tiltak vurderes ved behov for nedbemanning, rekruttering og kompetanseendring? Presentasjon av ferske forskningsresultater v/Anders Underthun og Anne Grethe Solberg, Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet  

12:00    Refleksjoner og kommentarer fra partsrepresentanter

Hege Herø, YS – Øystein Nilsen, LO – Kristin Diserud Mildal, NHO 

12:30    Avslutning og lunsj