Skip to main content

Forsikringskonferansen 2023

Forsikringsforeningen inviterer til den årlige Forsikringskonferansen tirsdag 31. januar kl. 09.00 til ca. kl. 15.15.

Du får høre interessante innlegg og debatter om status pensjonsområdet, partenes syn på utviklingen av tjenestepensjon, status AFP i offentlig sektor og hvordan egen pensjonskonto har påvirket konkurransen.

09. januar 2023

Videre får du et tilbakeblikk på utviklingen i skadeforsikring de siste 20 år, utvikling og fremtidsutsikter for helseforsikring og hvordan klimarisiko påvirker forsikringsbransjen. I tillegg deles Forsikringsprisen ut.

Du møter mange gode innledere på konferansen:

    Idar Kreutzer, Administrerende direktør, Finans Norge
    Steinar Fuglevaag, Spesialrådgiver, Fagforbundet
    Merete Onshus, Sjeføkonom, YS
    Stein Gjerding, Sjeføkonom, Spekter
    Erik Falk, Direktør Produkt, KLP
    Bjarne Refsnes, Styreleder, Pensjonskasseforeningen
    Lars-Erik Eriksen, Leder Pensjon, Storebrand
    Ståle Frausing, Divisjonsdirektør, DNB
    Wenche Seljeseth, Administrerende direktør, Sparebank 1 Forsikring
    Tommy Dilling, CEO, Nordnet Livsforsikring
    Elin Lunde Sørensen, Fagdirektør pensjon, Norwegian Insurance Partner
    Morten Thorsrud, CEO, If Forsikring
    Helge Leiro Baastad, Konsernsjef 2003-2022, Gjensidige Forsikring
    Kristine Sandvik, Head of Personal Insurances Norway If Forsikring, CEO Vertikal Helse
    Emma Hultgren, Produktsjef, Euro Accident
    Linn Beathe Hæreid, Bærekraftspesialist, Tryg
    Mikkel Nyquist, Managing Director, Gallagher Re Nordic
    Beate Fahre, Pensjonsrådgiver og partner, Vestby & Fahre (sesjonsleder)
    Line Marcelius, Kommunikasjonssjef, Gjensidige Forsikring (sesjonsleder)