Skip to main content

Hva venter med ny uførepensjon?

Høyere skatt, men større muligheter for å tjene penger ved siden av. Det er to av endringene i den nye uførepensjonen, som skal gjelde fra 2015.

Målet er at alle de nye ordningene skal tre i kraft i 2015. Stortinget har vedtatt ny uføreordning i offentlig sektor (Statens Pensjonskasse). Banklovkommisjonens forslag til nytt regelverk for uføreordninger i privat sektor har nettopp vært gjennom en høringsrunde. Det er ventet at Stortinget gjør sitt vedtak i løpet av 2014.Samtidig har arbeidstakerorganisasjonene gitt sterke signaler om misnøye ved enkelte sider ved regjeringens forslag til uføreordninger i offentlig sektor.