Skip to main content

Penga eller livet? Hvordan informasjon kan påvirke pensjonsvalg

Artikkelen har undersøkt om det å få ekstra informasjon har betydning for tidspunkt for pensjonsuttak og avgang. I tillegg har forfatterne undersøkt befolkingens syn på og forventninger til de økte pensjonsaldrene, og om de tror egen helse og arbeidsgiver vil gjøre det mulig å jobbe lenge.

27. juni 2024