Skip to main content

Pensjonsformue og tidlig alderspensjon

De som velger å arbeide uten å ta ut tidlig alderspensjon blant ledere og ansatte i akademiske- eller høyskoleyrker har forholdsvis store pensjonsformuer. Slik er det ikke for de resterende yrkesgruppene. Her har de som arbeider langt mindre pensjonsformue enn de som tar ut alderspensjon.

25. januar 2022

Tidligere var alderspensjon tett knyttet til avgang fra arbeidslivet ved 67 år. Fra 2011 kunne man velge å ta ut alderspensjon fra 62 år. Alderspensjonen kan fritt kombineres med arbeid. Dette har gitt mange eldre nye valg mot slutten av arbeidslivet. Det er ikke bare et spørsmål om når man skal starte uttak av alderspensjon, men også et spørsmål om man skal ta ut pensjon mens man jobber. Tidligere analyser har vist at beslutningen om å velge alderspensjon eller bli i arbeid kan skyldes en rekke faktorer også utover de rent økonomiske (Bråthen og Bakken 2012). I denne artikkelen skal vi imidlertid beskrive hvordan størrelsen på opparbeidede pensjonsrettigheter eller pensjonsformuen henger sammen med beslutningen om å ta ut alderspensjon. Vi tar utgangspunkt i 1956-kullet og vil i hovedsak fokusere på gruppene som har valgt å bli værende i arbeid, de som har valgt å pensjonere seg eller de som kombinerer alderspensjon og arbeid i 2019. Vi ser både på hvor de arbeidet i 2017, året før de fylte 62 år, og på pensjonsformuen i 2018 som er året alderskullet kunne velge å starte uttak av alderspensjon.