Skip to main content

Pensjonsforum 16. juni

Denne gangen presenterer vi ny forskning fra Nova ved OsloMet. De utga rapporten – «Veier ut av arbeidslivet. Senkarrierer og yrkesavgang» - tidligere i år basert på data fra den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG). Rapporten tar for seg overgangen fra et liv som yrkesaktiv til en tilværelse som fulltids pensjonist utenfor det betalte arbeidsmarkedet. Prosjektet er finansiert av Senter for seniorpolitikk. Nova-forskerne Tale Hellevik og Per Erik Solem vil presentere smakebiter fra rapporten. Etterpå får vi kommentarer før vi åpner for spørsmål og diskusjon.

 

06. juni 2023

Program

09.00 Kort Introduksjon. Tove Midtsundstad, Fafo

09.05 Veier ut av arbeidslivet. Tale Hellevik, Nova/OsloMet

09.45 Senkarrierer i lys av pandemien. Per Erik Solem, Nova/OsloMet

10.05 Mat og mingling

10.25 Forberedte kommentarer

10.40 Spørsmål og diskusjon

11.00 Slutt

Deltakelse på Pensjonsforums seminarer og webinarer er forbeholdt ansatte i bedriftene og organisasjonene som er betalende medlemmer.