Skip to main content

Pensjonsforum 19. april

Denne gangen presenterer vi ny forskning fra Sverige. Pensjonsforsker Johannes Hagen fra Jönköping international business school vil holde et innlegg basert på artikkelen «A Nudge to Quit? The Effect of a Change in Pension Information on Annuitisation, Labour Supply and Retirement Choices Among Older Workers”. I artikkelen undersøker han og kollegaer nudging og pensjonsbeslutninger relatert til valg av utbetalingshorisont i svenske tjenestepensjoner. Svein Glomnes fra DnB vil kommentere innlegget med henvisning til norske forhold. 

14. april 2023

Program

08.30 – Mat og mingling

09.00 - Kort Introduksjon v/Tove Midtsundstad, Fafo

09.05 - Effekten av förändringar i ansökningsformulär för pensionsuttag på pensionsval och arbetsutbud v/ Johannes Hagen, Jönköping international business school – inkl. spørsmål og kommentarer fra salen

09.50 – Kommentar v/Svein Glomnes, DnB

10.10 – Spørsmål og diskusjon

10.30 - Slutt

Deltakelse på Pensjonsforums seminarer og webinarer er forbeholdt ansatte i bedriftene og organisasjonene som er betalende medlemmer.