Skip to main content

Pensjonsforum 22. mai 2024 - Helseeffekter av økt avgangsalder

Det er et politisk mål å øke avgangsalderen i Norge. I den forbindelse hevdes det gjerne at arbeid er helsefremmende. Det er likevel begrenset forskning på helseeffektene av forlengede yrkeskarrierer. Danske forskere har forsøkt å kartlegge dette gjennom å se på endringer i helse og bruk av helsetjenester etter at aldersgrensene ble hevet. PhD-stipendiat Anne Katrine Borgbjergved Aarhus universitet presenterer deres funn for oss. Forsker Maja Weemes Grøtting fra Folkehelseinstituttet vil kommentere innlegget.

13. mai 2024

Program

08:30 Mat og mingling

09:00 Kort Introduksjon v/Tove Midtsundstad

09:05 «Senere tilbagetrækning: Effekter på sundhed og sundhedsforbrug» v/Anne Katrine Borgbjerg, Aarhus universitet.

09:45 Kommentar v/Maja Weemes Grøtting, Folkehelseinstituttet

10:00 Spørsmål og diskusjon

10:15 Slutt

Deltakelse på Pensjonsforums seminarer og webinarer er forbeholdt ansatte i bedriftene og organisasjonene som er betalende medlemmer.