Skip to main content

Hvordan snu uføreutviklingen og økningen i unge uføre?

Finans Norge inviterer til frokostseminar hvor de ser nærmere på hva som forklarer uføreutviklingen.

27. mai 2024

Hvilke ytelser får uføre i dag? Hvordan virker de ulike ordningene sammen? Hvilke insentiver har uføre, med restarbeidsevne, til å komme seg raskest mulig tilbake i jobb? Hvordan kan denne utviklingen snus?