Skip to main content

Utredning av modeller for kombinasjon av arbeidsinntekt og uføretrygd

I 2023 ba Stortinget regjeringen om å vurdere en omlegging av fribeløpet i uføretrygden opp til 1 G, samt vurdere om det kunne gjøres andre endringer i regelverket for å få uføre med restarbeidsevne til i større grad å kombinere arbeidsinntekt med uføretrygd. Forskere ved Statistisk sentralbyrå har sett nærmere på dette.

28. mai 2024