Skip to main content

Global Burden of Disease 2021: Findings from the GBD 2021 Study

Siden 1990 har dødeligheten falt dramatisk og levealderen har økt. Antall forventede leveår med god helse har også økt, både for menn og kvinner.

28. mai 2024

Dette fremkommer av ferske tall fra the Global Burden of Disease Study – GBD, som ble publisert 17. mai i tidsskriftet The Lancet.