Skip to main content

Pensjonsforum 25. august: Et forbedret pensjonssystem

Den 16. juni leverte Pensjonsutvalget sin utredning NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem, til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Utredningen er tema på Pensjonsforums medlemsmøte 25. august.

22. juni 2022

Utvalget fikk i oppdrag å beskrive pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i reformene vil kunne nås. Videre skulle utvalget se på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft. Utvalget har vært sammensatt av fageksperter og av politisk oppnevnte utvalgsmedlemmer.

Foreløpig program

09.00 Introduksjon ved Tove Midtsundstad/Axel West Pedersen
09.05 Utredningen presenteres av Roar Bergan (sekretariatsleder)

09.35 Kommentarer fra Cristl Kvam, Marianne Marthinsen og Steinar Fuglevaag.

Deltakelse på Pensjonsforums seminarer og webinarer er forbeholdt ansatte i bedriftene og organisasjonene som er betalende medlemmer. E-post med invitasjon kommer.