Skip to main content

Pensjonsforum 4. november: Et forbedret pensjonssystem - partenes reaksjoner

Den 16. juni leverte Pensjonsutvalget sin utredning NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem, til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Utredningen blir tema hos Pensjonsforum 4. november. Utredningen ble presentert på Pensjonsforums medlemsmøte 25. august med kommentarer fra tre politisk oppnevnte utvalgsmedlemmer. Denne gangen lar vi åtte representanter for partene i arbeidslivet kommentere og diskutere utvalgets rapport og forslag.

Vi gjør oppmerksom på at møtet denne gangen vil starte kl. 08.30, altså 30 minutter tidligere enn vanlig.

24. oktober 2022

Program

08.30  Kort introduksjon ved Tove Midtsundstad, Fafo

08.35  Kommentarer til pensjonsutvalgets rapport fra LO, NHO, Unio, Spekter, YS, Virke, KS og Akademikerne.

09.30  Pause med mat & mingling

09.50  Spørsmål, kommentarer og debatt.

10.30  Slutt

Deltakelse på Pensjonsforums seminarer og webinarer er forbeholdt ansatte i bedriftene og organisasjonene som er betalende medlemmer. E-post med invitasjon kommer.