Fagseminar Liv & Pensjon og Finans

torsdag, 10 november 2022

Den Norske Aktuarforenings Fagkomite finans og risikostyring og Fagkomite liv og pensjonsforsikring inviterer til sitt årlige seminar.
Kommer vi til å få god nok pensjon? Hvilken finansielle risiko står vi? Krig, inflasjon og behov for miljøtiltak og sikring av bærekraft påvirker både hverdagen vår og pensjonene. Disse og flere temaer blir belyst på årets seminar.

Påmeldingsfristen er 17. november 2022 kl 12.00.

Seminaret gir 7 etterutdanningspoeng for medlemmer av Den Norske Aktuarforening.


Program:

09:00 - 09:05     Velkommen og innledning v/ Sissel Rødevand, leder av fagkomite liv og pensjon og Ingrid Gould, leder av fagkomite finans og risikostyring i DNA
09:05 – 10:05  Status på foreslåtte endringer i folketrygden, og andre aktuelle saker i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) v/ Silje Aslaksen, avdelingsdirektør for pensjonsavdelingen i AID
10:05 – 10:20    Kaffe
10:20 – 11:05 Klima og vær – data og risiko v/Fred Espen Benth, professor i stokastisk analyse, UiO
11:05 – 11.30:   Forbrukertilsynets veiledning om bruk av Bærekraftspåstander i markedsføring v/Vegard Grindstuen, Juridisk rådgiver i Tilsynsavdelingen hos Forbrukertilsynet
11:30 – 12:30    Lunsj
12:30 – 13:15    Mulig modell for bufferfond i private pensjonskasser v/Christian Akselsen, seniorrådgiver pensjon i Grieg Investor og medlem av fagkomite finans og risikostyring i DNA
13:15 – 13:30    Hva er egentlig bufferfond? v/Erling Falk, tidligere formann i Aktuarforeningen
13:30 – 14:15 Bufferfond i kommunal tjenestepensjon, vurdering av dødelighetsutvikling og andre aktuelle saker fra Finanstilsynet v/Runa Sæther, seksjonssjef i seksjon for forsikringstilsynet i Finanstilsynet
14:15 – 14:30    Kaffe
14:30 – 15:15    Innskuddspensjonsprofiler – konstruksjoner og tanker bak v/Åge Sætrevik, investeringsdirektør, Gjensidige Pensjonsforsikring
15:15 – 16:00    Renter og inflasjon v/Gisle Natvig, professor i økonomi, BI
16:00 Avslutning